Zakoni i dokumenti

Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama

Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – Virovitica

Uplatni račun (IBAN): HR8510010051749127151

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj: OIB

Prema članku 12. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Uplatni račun – turistička pristojba

Primatelj: Turistička pristojba – Virovitica

Uplatni račun (IBAN): HR7410010051749104748

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Turističku pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 12. i članka 13. stavka 1. i 4. Zakona o turističkoj pristojbi sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, sobe u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te vlasnici kuća, apartmana ili stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.


Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu

>> Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2022. i 2023. godinu

 

>> Odluke Vlade RH – Hrvatska turistička kartica
 • 12. 6. 2020. – Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 68/20)
 • 20. 12. 2019. – Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 125/19)

>> ZAKON O TURIZMU (NN 156/23)

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18NN 25/19NN 98/19NN 32/20NN 42/20NN 126/21)

Provedbeni propisi: 

 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16); Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16NN 54/16NN 61/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst 
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 • ARHIVA

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
 • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19); Izmjene i dopune (NN 28/20)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)
 • ARHIVA    

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
 • ​Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • ARHIVA  

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);

(NN 52/19NN 32/20NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe (NN 148/22)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (NN 4/22)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 4/22)
 • Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21)
 • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) (NN 64/21)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20); Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodam (NN 73/20)
 • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • ARHIVA

Dokumenti

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica TZ grada Virovitice