Turistički vodiči

Diane Georgine Kovač
Kontakt: 099 2167 374; kovac.diane@gmail.com
Jezici: hrvatski, engleski

 Matija Gosler
Kontakt: 098 1712 959; goslermatija@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski, njemački

Dejan Kovač
Kontakt: 098 917 8021; dejanmkovac@gmail.com
Jezici: hrvatski, engleski

 Mateja Vrbanić
Kontakt: 099 7229 136; mateja.cah@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Ivan Vrbanić
Kontakt: 098 9335 552; Ivan.vrbanic3@gmail.com
Jezik: hrvatski, njemački

 Jasmina Jurković Petras
Kontakt: 095 9155 055; jasminajp77@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Jasna Poljak
Kontakt: 098 9866 724; jasna.poljak0@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

 Natalija Kožić Lukačević
Kontakt: 098 9805 629; kozicsk@gmail.com
Jezik: hrvatski, njemački

 Zoran Veles
Kontakt: 099 8863 755; zveles@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Mario Ramljak
Kontakt: 098 313 855; mramljak65@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Tanja Kolar Janković
Kontakt: 098 9366 661; tkolarjankovic@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Anja Ferenčević
Kontakt: 099 4132 111; anjaferencevic7@gmail.com
Jezik: hrvatski, engleski

Sandra Moslavac
Kontakt: 098 562 455; saandra.vtc@gmail.com
Jezici: hrvatski, engleski

Mateja Fras
Kontakt: 099 743 8094; mfmatejafras@gmail.com
Jezici: hrvatski, engleski, njemački

Maja Resner
Kontakt: 098 970 9000; 091 568 0608; majaresner@gmail.com
Jezici: hrvatski, engleski