Ustav RH – pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4.

“Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Virovitice uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – ODLUKA TURISTIČKOG VIJEĆA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE

OBRASCI – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici grada Virovitice:

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

Službenica za informiranje Turističke zajednice grada Virovitice je Katarina Đurđević mag.oec. (mail: ured@tz-virovitica.hr)

Godišnje izvješće ZPPI za 2022. godinu

Godisnje izvješće ZPPI za 2021. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2019. godinu

Upitnik za samoprocjenu