Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod samo ukoliko je proizvod neispravan prilikom isporuke, u roku od najviše 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Prodavač se obvezuje reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima.Proizvodi s vidljivim oštećenjima (uključivo one na pakiranju), proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni i proizvode bez originalnog pakiranja nije moguće zamijeniti. U slučaju reklamiranja proizvoda kupac snosi sve troškove povrata robe. Pošiljke sa otkupnom vrijednosti ne preuzimamo.

Rješavanje sporova

Turistička zajednica grada Virovitice omogućuje kupcima podnošenje prigovora putem pošte na adresu tvrtke, putem telefaksa ili elektroničke pošte te se obvezuje odgovoriti na njih u roku od 15 dana od kada je prigovor zaprimljen.

U slučaju spora između kupca i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Virovitici.