Grad Virovitica obuhvaća područje od 178,4917 km² sa 10 naselja:

Čemernica,
Golo Brdo,
Jasenaš,
Korija,
Milanovac,
Podgorje,
Rezovac,
Rezovačke Krčevine,
Sveti Đurađ i
Virovitica