Martinje

Članovi Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ iz Virovitice svake godine, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice, na prostoru vidikovca u Svetom Đurađu organiziraju proslavu Martinja, u sklopu koje se na prigodnoj ceremoniji mošt „krsti“ u vino.