Turistička zajednica grada Virovitice

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 23 – Dvorac Pejačević

Tel: 033 / 721 – 241

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak

07:00 do 15:00 h

E-mail: ured@tz-virovitica.hr

Web: https://www.tz-virovitica.hr

OIB: 13485280377

IBAN: HR6723600001101299043

Direktorica: Katarina Đurđević, dipl.oec.

Predsjednik: Ivica Kirin, dipl. ing.

Turistički informativni centar sa suvenirnicom

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 23 – Dvorac Pejačević

Tel: 033/781 570

E-mail: info@tz-virovitica.hr