Turistička zajednica grada Virovitice

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 23 – Dvorac Pejačević

Tel: +385 33 721 241

Tel: +385 33 781 572

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak

07:00 do 15:00 h

E-mail: ured@tz-virovitica.hr

Web: https://www.tz-virovitica.hr

OIB: 13485280377

IBAN: HR6723600001101299043

Predsjednik: Ivica Kirin, dipl. ing.

Direktorica: Tamara Štefanec, mag.oec.

Turistički informativni centar sa suvenirnicom

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 23 – Dvorac Pejačević

Tel: 033/781 570

E-mail: info@tz-virovitica.hr