Na 33. turističkom sajmu Alpe-Adria u Ljubljani održan je 15. veljače 2023. godine 20. međunarodni festival Več znanja za več turizma (Više znanja za više turizma). Turističko je to natjecanje srednjih i viših turističkih škola u organizaciji Turističke zajednice Slovenije, Zavoda za šolstvo Republike Slovenije i Centra Republike Slovenije za strukovno obrazovanje. Tema ovogodišnjeg natjecanja bila je Sportski događaji obogaćuju turizam mladih.

Učenici 4D razreda naše škole zanimanje Turističko-hotelijerski komercijalist Patrik Dolinac, Viktorija Đurđek, Viktorija Sertić, Adrijana Ščetarić i Mia Šebijanić uz pratnju mentora Borisa Kuglera i Antonija Risovića predstavili su novi turistički proizvod našega grada pod nazivom Mini golf ruta Viroviticom. Radi se o ideji razmještanja 18 terena za mini golf na pet gradskih javnih površina oko novouređenog parka i dvorca koja bi omogućili poseban način obilaska našega grada uz zanimljivu i zabavnu aktivnost igre mini golfa. Više o samoj ideji na poveznici https://www.ssv.hr/mini-golf-ruta-viroviticom/2671/ .

Na natjecanju su svoje proizvode predstavili timovi 33 škole iz Slovenije, Srbije, BiH, Hrvatske, Italije i Portugala. Natjecanje je obuhvaćalo pisano predstavljanje turističkog proizvoda, izradu promotivnog spota i predstavljanje turističkog proizvoda na turističkom tržištu kao i na štandu na sajmu. Zadatak je trebao biti baziran na tržišnom pristupu. Novoosmišljeni turistički proizvod treba imati potencijal stvarne realizacije uz izrađen marketinški plan. Prezentaciju turističkog proizvoda je trebalo pripremiti što inovativnijom i atraktivnijom modernom tehnologijom. Štand je trabao biti atraktivan, zanimljiv, prepoznatljiv uz smisleno predstavljanje proizvoda. Prilikom predstavljanja na turističkom sajmu naglasak je na uspostavljanju profesionalne komunikacije s okolinom.

Naši učenici za Mini golf rutu Viroviticom osvojili su zlatno priznanje i time postigli vidljivost naše škole na uglednom međunarodnom turističkom događanju. (www.ssv.hr)