U ponedjeljak, 14. veljače, u prostorijama Grada Virovitice održana je 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Virovitice. Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednika Skupštine, virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.

Direktorica Turističke zajednice grada Virovitice osvrnula se na Skupštini na aktivnosti odrađene u prošloj godini.

 Uz organizaciju brojnih manifestacija tijekom godine, Turistička zajednica je u 2021. godini postavila i 136 novih znakova turističke smeđe i bijele signalizacije kojima su označene kulturne i povijesne atrakcije grada, kao i svi smještajni objekti. Nadalje, financirala je izradu web stranica virovitičkim iznajmljivačima te kroz projekt Prekogranične povijesne tematske rute plemićkih obitelji – HITRoute, financiran kroz Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., uložila u edukaciju turističkog sektora financirajući seminar i polaganje stručnog ispita za 10 novih turističkih vodiča za područje Virovitičko-podravske županije, rekla je K. Đurđević.

Turistička zajednica grada Virovitice je u 2021. godini izradila prijavu na natječaj Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo – „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ za koju je manifestacija Jesen u gradu, u kategoriji ruralno-turističkih projekata osvojila posebno priznanje. Također, izradila je i prijavu Grada Virovitice za obnovu Dvorca Pejačević na natječaj za Međunarodnu kulturno-turističku nagradu „Plautilla“ u okviru Međunarodnog kongresa povijesnih gradova u Solinu za gradove koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno-povijesne baštine, koju je Grad Virovitica i osvojio.

Katarina Đurđević na Skupštini je govorila i pozitivnim brojkama što se tiče dolazaka turista i noćenja na području grada Virovitice.

– Prema podacima iz sustava eVisitor, u 2021. godini na području grada Virovitice ostvareno je ukupno 2.430 dolazaka, što predstavlja rast od 34,3% u odnosu na prošlu godinu i ukupno 12.255 noćenja, što predstavlja rast od 47,4% u odnosu na prošlu godinu. Ako promatramo samo domaće goste, oni su ostvarili 1.686 dolazaka i 6.114 noćenja, što predstavlja rast od 23,2% u dolascima i 4,2% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu. Promatramo li samo strane goste, oni su ostvarili 744 dolaska i 6.141 noćenje, što predstavlja rast od 68,3% u dolascima i čak 151% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu. Za razliku od brojnih drugih destinacija, na području grada Virovitice niti jedan smještajni objekt u 2020. i 2021., pandemijskoj godini, nije smanjio broj ležaja niti prestao s radom, čak su otvorena i dva nova smještajna objekta. Iako cijela Hrvatska ove godine bilježi povećani turistički promet u odnosu na 2020. godinu, u usporedbi sa 2019., zadnjom godinom prije pandemije koronavirusa, Republika Hrvatska i dalje bilježi pad od 23% u ostvarenom broju noćenja. Prema podacima nacionalnog sustava za praćenje dolazaka i noćenja gostiju eVisitor, u usporedbi s 2019. godinom, grad Virovitica u 2021. bilježi rast od 6% u ostvarenom broju noćenja, ističe Katarina Đurđević.

Članovi Skupštine obavili su nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice grada te usvojili Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru za 2021. godinu. Na prijedlog Turističkog vijeća, usvojeni su Izvješće o izvršenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Virovitice za 2021. godinu, Izvješće računskog plana neprofitnih organizacija za 2021. godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Virovitice za 2021. godinu te Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu. (tz-virovitica.hr, virovitica.hr)