S ciljem osnaživanja ljudskih resursa u turizmu te temeljem odobrenog projekta „Cross-border Historical Theme Route of Noble families“ akronima „HITRoute“, odobrenog na pozivu za dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Turistička zajednica grada Virovitice, kao partner na projektu, financirala je seminar i polaganje stručnog ispita za novih 10 turističkih vodiča za područje grada Virovitice i županije. Danas je, tim povodom, na Veleučilištu u Virovitici koje je edukaciju i provodilo, podijeljeno ukupno 27 uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča. Preostalih 17 financirala je Turistička zajednica Virovitičko – podravske županije.

Podsjetimo, ukupna vrijednost ovog EU projekta prekogranične suradnje Interreg sa susjednom Mađarskom je 399.681,37 eura, a izradila ga je Razvojna agencija VTA. Uz radove predviđene u sklopu projekta, Grad Virovitica će dodatno uložiti oko 500.000 kuna za navodnjavanje i dekorativnu rasvjetu. U sklopu projekta obnovit će se Franjevački vrt ispred crkve sv. Roka po uzoru na povijesni izgled sa svim elementima koje propisuje konzervatorska struka, uspostaviti nova prekogranična ruta na temu plemićkih obitelji, educirati turistički vodiči, izraditi brošure i promo video te održati srednjovjekovne manifestacije.