Temeljem odobrenog projekta „Cross-border Historical Theme Route of Noble families“ akronima „HITRoute“, odobrenog na pozivu za dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Turistička zajednica grada Virovitice, kao partner na projektu, financira edukaciju i polaganje ispita za 10 turističkih vodiča za područje Virovitičko-podravske županije. Edukacija se održava u suradnji s Veleučilištem u Virovitici.

Ukupna vrijednost ovog EU projekta prekogranične suradnje Interreg sa susjednom Mađarskom je 399.681,37 eura, a izradila ga je Razvojna agencija VTA. Uz radove predviđene u sklopu projekta, Grad Virovitica će dodatno uložiti oko 500.000 kuna za navodnjavanje i dekorativnu rasvjetu. U sklopu projekta obnovit će se Franjevački vrt ispred crkve sv. Roka po uzoru na povijesni izgled sa svim elementima koje propisuje konzervatorska struka, uspostaviti nova prekogranična ruta na temu plemićkih obitelji, educirati turistički vodiči, izraditi brošure i promo video i održati srednjovjekovne manifestacije.