Temeljem odobrenog projekta „Cross-border Historical Theme Route of Noble families“ akronima „HITRoute“, odobrenog na pozivu za dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Turistička zajednica grada Virovitice kao partner na projektu objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče

za područje Virovitičko-podravske županije

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • punoljetni su državljani RH
 • imaju prijavljeno boravište/prebivalište na području grada Virovitice ili Virovitičko-podravske županije
 • poslovno su sposobni
 • imaju najmanje srednju stručnu spremu
 • aktivno poznaju minimalno jedan strani jezik

Prijava sadržava:

 • ispunjenu prijavnicu (koja je sastavni dio ovog Javnog poziva)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslike certifikata, diploma, indeksa, svjedodžbi)

Prednost imaju kandidati koji prilože i:

 • srodne certifikate/potvrde (za turističkog pratitelja, cikloturističkog vodiča i sl)
 • dokaz o poznavanju dodatnih stranih jezika (preslike certifikata, diploma, indeksa, svjedodžbi)
 • dokaz o iskustvu u provođenju sličnih aktivnosti (stručna vodstva u galerijama, na zaštićenim područjima i sl.)

Prijave se podnose osobno ili putem pošte na adresu: Turistička zajednica grada Virovitice, Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica, odnosno putem elektroničke pošte na adresu: ured@tz-virovitica.hr s naznakom – Prijava za edukaciju za turističkog vodiča. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge. Kandidati koji podnesu nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni poziv.

Edukacija će se provoditi na području grada Virovitice (teorijski dio) te Virovitičko-podravske županije (praktični dio). Polaznici edukacije za turističke vodiče dužni su proći obaveznu teoretsku i praktičnu nastavu. Nakon završetka edukacije, polaznici edukacije obavezni su pristupiti polaganju ispita kod pružatelja usluge edukacije turističkog vodiča. Ispit mora biti položen do 31.12.2021. godine.

Turistički vodiči educirani temeljem ovog Javnog poziva moraju biti na raspolaganju Turističkoj zajednici grada Virovitice za potrebe turističkog vođenja na vrijeme od minimalno 2 (dvije) godine. Prava, odgovornosti i obveze između polaznika i Turističke zajednice grada Virovitice odredit će se posebnim sporazumom. Turistička zajednica grada Virovitice zadržava pravo raskida sporazuma ukoliko suradnja ne bude zadovoljavajuća. Troškovi edukacije za deset polaznika bit će financirani iz aktivnosti projekta „Cross-border Historical Theme Route of Noble families“ akronima „HITRoute“, odobrenog na pozivu za dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Navedeni troškovi odnose se isključivo na troškove edukacije i ispita i ne uključuju eventualne troškove putovanja ili osobne troškove polaznika.

Prijavom na ovaj Javni poziv kandidati su izričito suglasni da Turistička zajednica grada Virovitice može prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu provođenja edukacije za turističke vodiče. Turistička zajednica osobne podatke prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i samo u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu edukacije sukladno ovom Javnom pozivu. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti niti obrađivati u druge svrhe.

Poziv je otvoren do popunjenja predviđenog broja osoba za edukaciju, a najkasnije do 9. rujna 2021. godine.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/721-241.

Javni poziv i prijavnicu možete preuzeti ovdje