U srijedu 5. svibnja, u okviru 6. Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, koji se održao u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Grada Solina i hotela President Solin, odlukom stručnog žirija dodijeljena je međunarodna kulturno turistička nagrada „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda u 2020. godini.

Turistička zajednica grada Virovitice prepoznala je vrijednost obnove kulturno – povijesne baštine te je za Plautilla nagradu nominirala Grad Viroviticu s projektom obnove Dvorac Pejačević.  

U kategoriji povijesnih gradova/lokaliteta/ustanova koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i obnove kulturno povijesne baštine Plautilla nagradu osvojio je i Grad Virovitica za obnovu i turističku valorizaciju kulturno-povijesne baštine – Dvorca Pejačević. Podsjetimo, Grad Virovitica je 2016. godine prijavio Integrirani razvojni program obnove Dvorca Pejačević i revitalizacije Gradskog parka na natječaj za obnovu kulturne baštine u funkciji turizma  pod nazivom „5 do 12 za Dvorac“. To je jedan od najvećih projekata Grada Virovitice vrijednosti 81 milijun kuna, od čega je 85% sredstava financirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Grad Virovitica je uz pomoć EU sredstava sačuvao neprocjenjivi Dvorac Pejačević, dao mu novi sjaj i novu funkciju turističke atrakcije koja na atraktivan i inovativan način prezentira i interpretira bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Virovitice.