HBOR je objavio mjeru obrtna sredstva COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima, više o financijskom instrumentu se nalazi u nastavku:

OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19 ZA MSP U TURISTIČKIM DJELATNOSTIMA
(ROK ZA PRIJAVU 31. 12. 2020. ili do iskorištenja sredstava)

1. KORISNICI KREDITA – DJELATNOSTI:

  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
  • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

UVJET: Čija je poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:

  • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
  • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
  • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

2. NAMJENA KREDITA
Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

3. IZNOS KREDITA

  • najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

4. KAMATNA STOPA

0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine

5. ROK OTPLATE

do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.