Ministarstvo turizma će u školskoj 2018./19. godini, nastavkom Programa poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, sufinancirati učenike i studente koji se odluče obrazovati za ugostiteljsko-turistička zanimanja. Interes za program stalno raste, a od 2008. godine, od kada ga  Ministarstvo turizma provodi u suradnji s partnerima, potpisani su ugovori o stipendiranju s 1370 učenika i studenata te je do sada ukupno isplaćeno više od 10,7 milijuna kuna.

„Ključ uspjeha u hrvatskom turizmu definitivno je svaki djelatnik u turizmu i ugostiteljstvu koji predanim radom, znanjem, vještinama i kompetencijama doprinosi kvaliteti ponude hrvatskog turizma. Kroz program Stipendija cilj nam je pružiti financijsku i moralnu potporu onima koji tek ulaze u svijet turizma i ugostiteljstva te kroz suradnju s gospodarstvenicima pomoći u popularizaciji ovih zanimanja i pravovremenom usmjeravanju ka zanimanju. Ovim programom isto tako osiguravamo i podizanje kvalitete stručne prakse te osiguravamo zapošljavanje nakon završenog obrazovanja što doprinosi i povećanju ukupne zaposlenosti. Program Stipendija jedna je od mjera nošenja s izazovom potreba tržišta rada u našem sektoru koja će dodatno biti osnažena kroz pet stotina milijuna kuna vrijedan projekt Centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu koji će osigurati moderan pristup strukovnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u turizmu“, izjavio je ministar turizma Gari Cappelli prilikom najave javnog poziva.

Riječ je o stipendijama koje Ministarstvo turizma provodi u suradnji s poduzećima, odnosno hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama, na način da svaki dionik financijski sudjeluje s 50 posto. Cilj ove višegodišnje zajedničke suradnje Ministarstva turizma, obrazovnih institucija i gospodarskih poduzeća u turizmu jest motiviranje mladih za ugostiteljsko – turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete radova, a samim time i cjelokupnog turističkog sektora.

Temeljem navedenog programa stipendisti imaju pravo na maksimalno do 1.200 kuna mjesečne stipendije, i to od 1. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine. Ovim putem stipendist se obvezuje redovito upisivati i pohađati razrede/godine te maturirati/diplomirati u redovnom roku. Tijekom trajanja školovanja/studiranja, stipendist se obvezuje redovito obavljati stručnu praksu u objektima tvrtke partnera. Nadalje, stipendist se obvezuje odmah po završetku redovnog školovanja/studiranja sklopiti s tvrtkom ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ili ugovor o radu pripravnika (ukoliko se provodi pripravnički staž), a nakon uspješno provedenog probnog rada/pripravničkog stažiranja sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ovim ugovorom, stipendist se obvezuje ostati u radnom odnosu u tvrtki punih 12 mjeseci.

Javni poziv za ovaj program otvoren je 60 dana, do 7. studenoga 2018. godine, a više informacija o svim programima može se pronaći na stranicama Ministarstva turizma u rubrici ‘Javni pozivi‘.