U sklopu festivala “Kolbovi dani” danas, 10. listopada, na programu je koncert klasičnih evergreena. Održat će se u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky s početkom od 19:30 sati. Ozbiljno-glazbena literatura iznjedrila je niz melodija omiljenih širem krugu slušatelja. Korištena u najrazličitijim prigodama djela poput prvog stavka iz Beethovenove Mjesečeve sonate, arije Daleko je biser mora iz operete Mala Floramy Ive Tijardovića, Montijevog Čardaša ili Bumbarovog leta, predstavljaju ugodne trenutke za osobe koje načelno ne preferiraju ozbiljnu glazbu. Upravo će zbog toga izvođači na ovom koncertu: Teo Romaj, klavir, Zvonimir Gadanec, klavir, Sanja Spahija, klavir, Sanda Kopić, flauta, Kristina Domović, sopran, Tomislav Vrabac, violina, Marijo Petrinja, gitara, Zrinko Jurić-Ćivro, gitara, izvoditi ova djela ne bi li time na Festival klasične i sakralne glazbe “Kolbovi dani – Koda” privukli i one koje načelno manifestacija ovakvog tipa ne privlači. Tako će svako od navedenih djela čuti u njegovom izvorniku, a ne u obradama kako se često kroz medije mogu čuti.