Glavni ured HTZ-a na svojim web stranicama objavio „JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2017. GODINI“.

JAVNI POZIV je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku:

  1. hrvatska verzija:http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Udruzeno-oglasavanje-HTZ-a/Modeli-I-III?Y2lcNDA3MA%3d%3d
  2. engleska verzija:http://business.croatia.hr/en-GB/Croatian-national-tourist-board/CNTB-advertising/Models-I-III?Y2lcNDA3MA%3d%3d

 

Za sva pitanja i pojašnjenja svi zainteresirani partneri se mogu obratiti na e-mail adresuoginfo@htz.hr koja je navedena kao kontakt adresa u samom Javnom pozivu.

 

Krajnji rok za podnošenje svih prijava  poštom županijskim turističkim zajednicama je 10.09.2016.