Sustav eVisitor objedinjava procese evidencije obveznika plaćanja boravišne pristojbe (u nastavku BP), njihove objekte, turiste koji u tim objektima borave i obračuna boravišne pristojbe za turiste.