Hrvatska turistička zajednica je, zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima, izradila informacijski sustav eVisitor sa ciljem pojednostavljivanja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe. U Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima.

Obaveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave. Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) prestaje važiti Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (NN 113/09). Navedeno znači da od 01. siječnja 2016. godine prijava putem web stranice www.prijavaturista.com više neće biti moguća, kao ni prijava putem tiskanih prijavnica – Obrazac 1 i Obrazac 8a, te bilo koji drugi alternativni načini prijave i odjave, već isključivo putem sustava eVisitor (Članak 4., Stavak 2. Pravilnika NN 126/15).

Više o eVisitoru donosimo u nastavku:

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a biti će dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Putem navedenog sustava povezat će se i međusobno dijeliti osnovne turističke informacije svih turističkih zajednica te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a pojedina turistička zajednica imat će uvid u sve prikupljene podatke o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima kao i kretanjima turista na svom području. Za uporabu navedenog informacijskog sustava dovoljan je Internet preglednik i Internet veza, a krajnji korisnici iz sigurnosnih će razloga dobiti posebne lozinke za pristup sustavu čime se prikupljanje i obrada podataka iz djelokruga rada turističkih zajednica usklađuje s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čemu će informacijski sustav za prijavu i odjavu turista služiti?

  • Prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske – u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma;
  • Vršenju prijava i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta – krajnji korisnici informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružatelji usluga smještaja) bit će u mogućnosti putem informacijskog sustava u svako doba samostalno izvršiti prijavu i odjavu gostiju koji borave u njihovim objektima, a što će rezultirati automatiziranim popisom (knjigom) gostiju na razini svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružatelja usluge smještaja;
  • Obračunu i kontroli naplate boravišne pristojbe – na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacijski sustav za prijavu i odjavu turista će automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vršiti obračun boravišne pristojbe po pojedinom smještajnom objektu odnosno pojedinom pružatelju usluga smještaja te povezivati izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunavati trenutnu obvezu;
  • Obradu i analizu podataka te izvještavanje u statističke svrhe – navedeno će omogućiti praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, s odmakom od najviše 24 sata, po jednom ili više kriterija kao što su duljina posjeta, lokacija, spol, dob, država ili mjesto prebivališta i drugo, što će sustavu turističkih zajednica omogućiti provođenje aktivne marketinške politike, a javnosti pružiti aktualne podatke o kretanju turista. S obzirom da će dio tih podataka biti besplatno dostupan putem internetskih stranica, iste će moći koristiti i svi gospodarski subjekti koji pružaju turističke usluge u svrhu prilagodbe svoje ponude čime će se postizati sinergijski učinak svih turističkih dionika na promociju hrvatskog turizma i postizanje konkurentnosti ponude. Dodatno, pristupom bazi podataka omogućit će se i Državnom zavodu za statistiku te znanstveno-istraživačkim institucijama provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor;
  • Međusobnoj suradnji tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća – putem udaljenog pristupa bazi podataka informacijski sustav za prijavu i odjavu turista će omogućiti svim zainteresiranim javnim tijelima (Carinska uprava, MINT, MUP, DORH i dr.) da prikupljene podatke koriste za ostvarenje svojih zakonom propisanih zadaća, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.

Za pružatelje smještaja sam poslovni proces se bitno ne mijenja osim u dijelu dostave podataka koji će od sada biti moguć samo elektronskim putem. Iz tog je razloga potrebno:

  • prilagoditi postojeće informacijske sustave za prijavu i odjavu turista kako bi se podaci mogli razmjenjivati. Više podataka podataka pronaći ćete na linku u nastavku:

https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/(X(1)S(f403b0qzidl35k1sxpkt44fd))/Javno.Web-API.ashx

  • za sve one koje ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet je da do 01. siječnja 2016. godine ili do dolaska prvih gostiju u Turističkoj zajednici podignete korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista);
  • za sve koji ne posjeduju osnovnu informacijsku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj) Pravilnikom je predviđena instalacija terminala u turističkoj zajednici na kojem će se prijava i odjava uz asistenciju djelatnika turističke zajednice moći izvršiti na takav način.

Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu turističku zajednicu te prilikom preuzimanja podataka obavezno predočuje identifikacijski dokument. U slučaju kada je obveznik vlasnik stana ili kuće za odmor i/ili stanovnik općine grada potrebno je predočiti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Materijale koji će vam olakšati korištenje sustava možete preuzeti putem poveznice:

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

Prilikom korištenja same aplikacije eVisitor, odnosno nakon prijave u sustav eVisitor, u gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona, označena sa upitnikom, putem kojega se pristupa sadržaju za pomoć (wiki sadržaj). Navedena stranica sadrži sve važne informacije o sustavu kao i dokumentaciju za spajanje sa ostalim sustavima. Također, mogu se pronaći najčešća pitanja sa odgovorima.