Turističkoj zajednici grada Virovitice odobrena su dva projekta na natječaju Hrvatske turističke zajednice za dodjeljivanje potpora na turistički nerazvijenim područjima. Prvi projekt, nabava drvenih tradicijskih virovitičkih kućica, već je realiziran, a ovih dana nabavljene su i 152 stolice za potrebe održavanja manifestacija u gradu Virovitici. Uz navedene 152 stolice, 78 stolica nabavila je tvrtka Flora VTC, a 70 stolica donacija je Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Kako je već ranije za potrebe ovogodišnjeg Ljetnog kina, koje se održava u sklopu Rokova, nabavljen 3D projektor stvaraju se preduvjeti za organizaciju kino predstava što se planira realizirati u bivšem Domu HV-a.