Turistički vodiči

Diane Georgine Kovač / hrvatski – engleski

Adresa: Rezovački vinogradi 24, 33000 Virovitica
E-mail: kovac.diane@gmail.com
Mob.: 099 2167 374

Sandra Moslavac / hrvatski – engleski

Adresa: Hrvatskih žrtava 32, 33000 Virovitica
E-mail: saandra.vtc@gmail.com
Mob.: 098 562 455

Dubravko Ćuk / hrvatski – engleski

Adresa: Matije Gupca 32, 33000 Virovitica

E-mail: dubravko.cuk@gmail.com

Mob.: 098 656 323

Mateja Fras / hrvatski – engleski – njemački

Adresa: Kozice 1, 33520 Slatina
E-mail: mfmatejafras@gmail.com
Mob.: 099 743 8094

Maja Resner / hrvatski – engleski

Adresa: Lukač 81, 33406 Lukač
E-mail: majaresner@gmail.com
Mob.: 098 970 9000; 091 568 0608