Tourist guides

Diane Georgina Kovač / Croatian – English

Address: Rezovački vinogradi 24, 33000 Virovitica
E-mail: kovac.diane@gmail.com
Mob.: 099 2167 374

Matija Gosler / Croatian – English – German

Address: Dobriše Cesarića 39, 33000 Virovitica
E-mail: goslermatija@gmail.com
Mob.: 098 171 2959

Sandra Moslavac / Croatian – English

Address: Hrvatskih žrtava 32, 33000 Virovitica
E-mail: saandra.vtc@gmail.com
Mob.: 098 562 455

Dubravko Ćuk / Croatian – English

Address: Matije Gupca 32, 33000 Virovitica

E-mail: dubravko.cuk@gmail.com

Mob.: 098 656 323

Mateja Fras / Croatian – English – German

Address: Kozice 1, 33520 Slatina
E-mail: mfmatejafras@gmail.com
Mob.: 099 743 8094

Maja Resner / Croatian – English

Address: Lukač 81, 33406 Lukač
E-mail: majaresner@gmail.com
Mob.: 098 970 9000; 091 568 0608