Smještaj u gradu Virovitici i okolici

[:hr]

Sobe za iznajmljivanje

Sobe Šulentić

sulentic

ADRESA: 30. svibnja 100, Milanovac, Virovitica
TELEFON: 033/731 282, FAX: 033/800 537

E-MAIL: info@hotel-sulentic.hr

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Hotel

WEB: www.hotel-sulentic.hr

Sobe KTC

sobe-ktcADRESA: Vukovarska 3, Virovitica
TELEFON: 033/638 979

E-MAIL: restoran-luka@ktc.hr

WEB: www.ktc.hr/turizam-i-ostale-usluge

 Sobe Vebel

vebel (2)

ADRESA: J. J. Strossmayera 23, Virovitica
TELEFON: 033/721 136 MOBITEL: 098/9020 481, 098/181 3927
E-MAIL: vberlancic@yahoo.com
WEB: www.vebel1234.com

Prenoćište

Prenoćište Slavonska kuća

prenociste-slavonska-kuca-kopijaADRESA: Nazorova cesta bb, Korija, Virovitica

TELEFON: 033/716 862, FAX: 033/716 862

MOBITEL: 091/303 0509

WEB: http://slavonska-kuca.com

FACEBOOK: www.facebook.com/Slavonska-ku

 Prenoćište “Seka”

prenociste-sekaADRESA: Osječka 17, Virovitica

TELEFON: 033/787 465  MOB: 099/773 8892

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Caffe-Bar-Seka

Prenoćište Zrinski

prenociste-zrinskiADRESA: Podravska 1, Virovitica

MOB: 098/214 259

E-MAIL: farkas.tomislav5@gmail.com

Sobe u domaćinstvu

Apartman Braja

ADRESA: Osječka 110, Virovitica

MOBITEL: 098 648 677

TELEFON: 033 727 188

E-MAIL: marija.brajkovic@vt.t-com.hr

Sobe Smiljanec

Smiljanec 2

ADRESA: Nazorova cesta 95, Korija, Virovitica
MOB: 098/239 002
WEB: www.smiljanec-korija.hr

Sobe Mario Pavelić

sve-u-jednoj-zadnja-verzijaADRESA: Matije Gupca 136, Virovitica
E-MAIL: mariopavelic45@gmail.com
MOBITEL: 098/933 2400

Sobe Villa Magnolia

magnolia

ADRESA: Sv. Križa 41, Milanovac, Virovitica
MOB: 098/683 827

Sobe Jasna Frank

jasna_frank (1)

jasna_frank (2)

ADRESA: Ferde Rusana 13, Virovitica
MOBITEL: 091/943 1314
TELEFON: 033/725 527

Smještaj u okolici Virovitice

HOTEL KURIJA JANKOVIĆ****

hotel-kurija-jankovic

ADRESA: Kapela Dvor 22, 33406 Lukač

TELEFON: 033/639 767 FAX: 033/639 029

E-MAIL: info@kurija-jankovic.com

FACEBOOK: www.facebook.com/jankovickurija/

WEB: www.kurija-jankovic.com

HOTEL MOZART****

hotel-mozart

ADRESA: Kinkovo bb, 33404 Špišić Bukovica

TELEFON: 033/801 000 FAX: 033/801 016

E-MAIL: info@hotelmozart.hr

WEB:  www.hotelmozart.hr

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Hotel-Mozart

HOTEL VIŠNJICA***

ADRESA: Višnjica bb
TELEFON: 033/401 650
MOBITEL: 091/454 6142
WEB: visnjica.hr

Prenoćište Zlatni klas


ADRESA: Otrovanec 228, Pitomača
TELEFON:
033/714 114
MOBITEL:
099/231 87 81, 098/902 82 08
E-MAIL: zlatni.klas.otrovanec@vt.t-com.hr
FACEBOOK: www.facebook.com/Zlatni-Klas-Otrovanec

[:en]

Rooms for rent

Rooms Šulentić

sulentic

Address: 30. svibnja 100, Milanovac, Virovitica
Phone: 033/731 282, Fax: 033/800 537

E-mail: info@hotel-sulentic.hr

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Hotel

Website: www.hotel-sulentic.hr

Rooms KTC

sobe-ktcAddress: Vukovarska 3, Virovitica
Phone: 033/638 979

E-mail: restoran-luka@ktc.hr

Website: www.ktc.hr/turizam-i-ostale-usluge

 Rooms Vebel

vebel (2)

Address: J. J. Strossmayera 23, Virovitica
Phone: 033/721 136 Mob: 098/9020 481, 098/181 3927
E-MAIL: vberlancic@yahoo.com
Website: www.vebel1234.com

Rooms

Roms Slavonska kuća

prenociste-slavonska-kuca-kopijaAddress: Nazorova cesta bb, Korija, Virovitica

Phone: 033/716 862, Fax: 033/716 862

Mob: 091/303 0509

Website: slavonska-kuca.com

FACEBOOK: www.facebook.com/Slavonska

 Rooms “Seka”

prenociste-sekaAddress: Osječka 17, Virovitica

Phone: 033/787 465  Mob: 099/773 8892

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Caffe-Bar-Seka/

Rooms Zrinski

prenociste-zrinskiAddress: Podravska 1, Virovitica

Mob: 098/214 259

E-mail: farkas.tomislav5@gmail.com

Private accommodation

Apartment Braja

Address: Osječka 110, Virovitica

Mob: +385 98 648 677

Phone: +385 33 727 188

E-mail: marija.brajkovic@vt.t-com.hr

Rooms Smiljanec

Smiljanec 2

Address: Nazorova cesta 95, Korija, Virovitica
Mob: 098/239 002
Website: www.smiljanec-korija.hr

Rooms Mario Pavelić

sve-u-jednoj-zadnja-verzijaAddress: Matije Gupca 136, Virovitica
E-MAIL: mariopavelic45@gmail.com
Mob: 098/933 2400

Rooms Villa Magnolia

magnolia

Address: Sv. Križa 41, Milanovac, Virovitica
Mob: 098/683 827

Rooms Jasna Frank

jasna_frank (1)

jasna_frank (2)

Address: Ferde Rusana 13, Virovitica
Mob: 091/943 1314
Phone: 033/725 527

Accommodation near Virovitica

HOTEL KURIJA JANKOVIĆ****

hotel-kurija-jankovic

Address: Kapela Dvor 22, Lukač

Phone: 033/639 767 FAX: 033/639 029

E-MAIL: info@kurija-jankovic.com

FACEBOOK: www.facebook.com/jankovickurija

Website: www.kurija-jankovic.com

HOTEL MOZART****

hotel-mozart

Address: Kinkovo bb, Špišić Bukovica

Phone: 033/801 000 FAX: 033/801 016

E-MAIL: info@hotelmozart.hr

Website:  www.hotelmozart.hr

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Hotel-Mozart

[:]