Laws and documents

Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama

Članarina turističkim zajednicama – Virovitica

Uplatni račun (IBAN): HR8510010051749127151

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj: OIB

Prema članku 14. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine obavlja Porezna uprava.

Uplatni račun – boravišna pristojba

Boravišna pristojba – Virovitica

Uplatni račun (IBAN): HR7410010051749104748

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Boravišnu pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 1. i 4. Zakona o boravišnoj pristojbi sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.


Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18)

Provedbeni propisi: 

 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16NN 54/16NN 61/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 • ARHIVA

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09) ; (NN 49/15) – neslužbeno pročišćeni tekst
 • ARHIVA  

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17) ; (NN 72/17)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • ARHIVA  

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16)

Provedbeni propisi:

>> Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13NN 30/14)

Provedbeni propisi:

 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
 • Odlukeopćinskih i gradskih vijeća o određivanju zona unutar turističkog mjesta – 2017.
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 92/09NN 146/13NN 35/14NN 143/14NN 94/16)
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 92/09) ; (NN 110/16)
 • Informacija za turistekoji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma – Charter (E- prijava i odjava)
 • ARHIVA

 

Dokumenti

    Strategija razvoja turizma

    26. 4. 2013. – Hrvatski sabor usvojio Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine – Hrvatski sabor danas je na 8. sjednici usvojio Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine.