Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017.

STRUKOVNE UDRUGE – Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. – otvoren do 15. 3. 2017. – dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2017. na: udruge@mint.hr

 1. Javni natječaj /.docx
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.docx
 3. Upute za prijavitelje /.docx
 4. Obrazac opisa programa ili projekta /.docx
 5. Obrazac proračuna /.xlsx
 6. Šifre aktivnosti – korisnici /.xlsx
 7. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 9. Izjava o financiranim programima/projektima /.docx
 10. Obrazac životopisa /.docx
 11. Obrazac ugovora /.docx
 12. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 13. Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 14. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 15. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 16. Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)

______________________

10. 2. 2017. – JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2017. – otvoren do 10. 3. 2017. – dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx

______________________

31. 1. 2017. – Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2017. godine