Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa “Potpore događanjima” u 2016. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu, jačanju snage brenda hrvatskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima:

Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
TOP događanja

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

u elektronskom obliku na online obrascima JPD-2016, MP-2016, DP-2016, IPD-2016,TPR-2016 putem linka http://potpore.htz.hr i u tiskanom obliku

a) ispunjene online obrasce (JPD-2016, MP-2016, TPR-2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat
b) ručno ispuniti ostale obrasce (DP-2016, IPD-2016) potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine.

Dodatne informacije:

Isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

JAVNI-POZIV-za-potpore-dogadanjima-u-2016-godini

POTREBNA-DOKUMENTACIJA-CHECK-LISTA